Miljömedvetenhet

I Westenergys anläggning kan man på ett effektivt, säkert och rent sätt tillvarata energin i avfallet.
Westenergy omvandlar ditt brännbara avfall till energi som lyser upp ditt hem och värmer ditt hus.


Besök oss!

Avfallsförbränningsanlägg-ningen är öppen för besökare  och besöken är avgiftsfria.
Läs mer »

Westenergy Oy Ab äger och driver en modern avfallsförbränningsanläggning som utnyttjar källsorterat och brännbart avfall som bränsle. Anläggningen ligger i Korsholm nära Vasa och stod klar 2012.

Westenergys anläggning utgör ett komplement till den befintliga avfallshanteringen. Anläggningen tillvaratar energin i det avfall som inte lämpar sig för återvinning på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt.

Samarbetspartnern Vasa Elektriska Ab använder den ånga som anläggningen producerar för att producera el och fjärrvärme. På anläggningen produceras fjärrvärme som täcker över en tredjedel av det totala fjärrvärmebehovet i Vasa.

Anläggningen ägs av de kommunala avfallsbolagen Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy. Inom verksamhetsområdet bor mer än
400 000 människor.

Aktuellt

13.10.2017 Westenergys årsservice avslutad

Natten till torsdagen den 12 oktober kördes Westenergys avfallsförbränningsanläggning upp igen. Anläggningens årsservice, som var orsaken till nedkörningen, har förlöpt snabbt och utan problem. Nu då det årliga underhållet är avklarat är anläggningen redo för kommande utmaningar.

Anläggningen kördes upp natten mellan onsdag och torsdag; redan fem minuter före midnatt stod de första soppåsarna i lågor i eldstaden och både el och fjärrvärme produceras återigen. Det årliga serviceavbrottet, som var anledningen till att anläggningen varit nedkörd, blev avklarad på endast elva dagar, det vill säga något snabbare än de inplanerade två veckorna. Under serviceavbrottet har dryga 200 servicearbeten utförts.

”Hela anläggningen har noggrant gåtts igenom. Till de största arbetena hörde bytet av rosterele-ment. Nu är luftströmmen genom rostern och in i eldstaden jämnare och därmed blir förbrän-ningen mera effektiv.” säger driftsingenjör Petri Suomela. ”Vid föregående servicestopp byttes ytmaterialet i eldstaden ut. Den nya Inconel-ytan granskades nu och vi kunde konstatera att den var nästan som ny.” fortsätter han.

Det har varit intensiva dagar på Westenergy, men det hårda arbetet har burit frukt. Anläggningen har nu besiktigats och man kan säga att den gick igenom besiktningen utan anmärkningar! Nu åter-står bara att städa upp efteråt, men detta arbete utförs vid sidan om den vanliga verksamheten och påverkar varken avfallsförbränningen eller energiproduktionen på anläggningen.

Läs alla »