Funktion

Anläggningen är i drift 8000 timmar per år
Westenergy omvandlar ditt brännbara avfall till energi som lyser upp ditt hem och värmer ditt hus.


Besök oss!

Avfallsförbränningsanlägg-ningen är öppen för besökare  och besöken är avgiftsfria.
Läs mer »

Westenergy Oy Ab äger och driver en modern avfallsförbränningsanläggning som utnyttjar källsorterat och brännbart avfall som bränsle. Anläggningen ligger i Korsholm nära Vasa och stod klar 2012.

Westenergys anläggning utgör ett komplement till den befintliga avfallshanteringen. Anläggningen tillvaratar energin i det avfall som inte lämpar sig för återvinning på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt.

Samarbetspartnern Vasa Elektriska Ab använder den ånga som anläggningen producerar för att producera el och fjärrvärme. På anläggningen produceras fjärrvärme som täcker över en tredjedel av det totala fjärrvärmebehovet i Vasa.

Anläggningen ägs av de kommunala avfallsbolagen Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy. Inom verksamhetsområdet bor mer än
400 000 människor.

Aktuellt

25.04.2018 Westenergys i världstoppen inom arbetssäkerhet

Westenergy Oy Ab har tilldelats den högsta nivåklassificeringen av Noll olycksfall-forumet, som upprätthålls av Arbetshälsoinstitutet. Under de två föregående åren har antalet arbetsplatsolyckor vid Westenergys anläggning varit noll. Ett gott och säkert arbetssätt har också hjälpt företaget att utvinna energi ur en miljon ton avfall.

Noll olycksfall-forumet nivåklassificerar årligen sina medlemsföretag baserat på framgång och fortgående förbättring inom arbetssäkerhet. I år tilldelades 78 arbetsplatser nivåklassificering och Westenergy Oy Ab var en av dem. Westenergys säkerhetskultur har målmedvetet lyfts bland annat genom regelbundna säkerhetskvarter och -rundor samt satsningar på skydds- och säkerhetsutrustning. Det målmedvetna arbetet har resulterat i att man nu har arbetat i 29 månader utan en enda arbetsplatsolycka.

”Under de första åren i drift skedde förhållandevis många arbetsplatsolyckor. Därefter började vi till exempel uppmuntra personalen att rapportera nära ögat-tillbud och göra säkerhetsobservationer, så att vi mera systematiskt har kunnat eliminera säkerhetsriskerna, vilket i sin tur har lett till mindre olycksfall. Vi har också fäst mycket uppmärksamhet vid personalens arbetssätt, inklusive säkerhetsskolning. Nu har inga olyckor skett på 2,5 år. Visst känns det bra, men vårt arbete tar inte slut här, utan vi fortsätter att satsa på säkerheten. Det finns alltid sådant som kan utvecklas och förbättras.” säger Westenergys arbetsskyddschef Rauno Tuokkola.

Förutom nivåklassificeringen har man också på anläggningen fått vara stolta över att mängden avfall, som har återvunnits som energi, på måndagen den 19:e mars 2018 uppgick till en miljon ton. Den första provbränningen i Westenergys anläggning gjordes i augusti 2012 och därefter har anläggningen producerat el och fjärrvärme av brännbart icke-återvinningsbart samhällsavfall, med undantag för de årliga servicestoppen. På en deponi skulle motsvarande mängd samhällsavfall vid det här laget ha avgett över 15 000 ton metan.

Läs alla »