Funktion

Anläggningen är i drift 8000 timmar per år
Westenergy omvandlar ditt brännbara avfall till energi som lyser upp ditt hem och värmer ditt hus.


Besök oss!

Avfallsförbränningsanlägg-ningen är öppen för besökare  och besöken är avgiftsfria.
Läs mer »

Westenergy Oy Ab äger och driver en modern avfallsförbränningsanläggning som utnyttjar källsorterat och brännbart avfall som bränsle. Anläggningen ligger i Korsholm nära Vasa och stod klar 2012.

Westenergys anläggning utgör ett komplement till den befintliga avfallshanteringen. Anläggningen tillvaratar energin i det avfall som inte lämpar sig för återvinning på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt.

Samarbetspartnern Vasa Elektriska Ab använder den ånga som anläggningen producerar för att producera el och fjärrvärme. På anläggningen produceras fjärrvärme som täcker över en tredjedel av det totala fjärrvärmebehovet i Vasa.

Anläggningen ägs av de kommunala avfallsbolagen Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy. Inom verksamhetsområdet bor mer än
400 000 människor.

Aktuellt

22.02.2019 Westenergy investerar i en renare miljö och utveckling av fjärrvärmeproduktionen

Westenergy investerar cirka 7 miljoner euro att vidareutveckla rökgasreningen och förbättra fjärrvärmeproduktionens effektivitet. Med en investering i en rökgasskrubber når Westenergy igen toppen av sin bransch i Europa om det mäts med energieffektiviteten och reningseffektiviteten av rökgaserna. Som leverantör av rökgasskrubbern har valts ut den svenska Babcock & Wilcox Vølund Ab. Rökgasskrubberns installationsarbete görs samtidigt som Westenergys årsservice i november och målen är att investeringen redan är i bruk i slutet av 2019.

Hela pressmeddelanden hittar du i den här länken. Dokumentet öppnar i en ny mellanblad.

Läs alla »