Ympäristö

Westenergyn laitoksessa voidaan tehokkaasti, turvallisesti ja puhtaasti hyödyntää jätteen sisältämä energia. Kun polttoaineena käytetään jätettä, korvataan samalla  kivihiiltä ja öljyä kaukolämmöntuotannossa Suomen ilmastopoliittisen linjauksen mukaisesti.

Laitos huomioi myös tulevaisuuden mahdollisesti tiukentuvat päästö- ja tehokkuusvaatimukset ja velvoitteet vähentää jätteen kaatopaikkasijoitusta.

Ympäristölupa ja muut asiakirjat

YVA-dokumentit 2008

YVA-dokumentit 2015

 

Vuosiraportit

Vuodesta 2015 alkaen vuosiraportti on julkaistu osana vuosikertomusta. Löydät vuosikertomukset täältä.

 

Jäännöstuotteet

Pohjakuona:

 

Tuhkat:

 

Ympäristövahinkojen torjunta