Rakentaminen

Jätteenpolttolaitoksen rakennustyöt aloitettiin maanrakennustöillä vuonna 2009, kun laitokselle oli myönnetty ympäristö- ja rakennuslupa.

Vuonna 2010 kilpailutettiin betoniurakka, aloitettiin betonityöt ja viimeisteltiin maatyöt.

Vuoden 2011 alussa aloitettiin kattilan asennus, heinäkuussa savukaasujen puhdistuslaitteiston asennus ja marraskuussa turbiinin ja generaattorin asennus.

Laitos valmistui vuonna 2012. Jätettä alettiin ottamaan vastaan heinäkuussa ja koepolttovaihe käynnistyi elokuussa. Vuoden 2012 elokuusta alkaen laitoksessa on tuotettu sähköä ja kaukolämpöä.

Laitoksen tuotannollinen käyttö alkoi virallisesti 1.1.2013.

Vuonna 2013 Westenergyn jätteenpolttolaitos valittiin Vuoden 2012 Rakennusmestarityöksi Rakennusmestarien ja -insinöörien AMK RKL:n Vaasan piirin yhdistyksen toimesta. Kohteen laajuus, rakenneratkaisut ja toteutus olivat tärkeimmät valitsemiskriteerit.

Kuvia rakennusajalta

Laitetoimittajat ja yhteistyökumppanit

Kattilalaitos

Laitoksen kattilan apulaitteineen on toimittanut sveitsiläis-japanilainen Hitachi Zosen Inova AG, jolla on pitkäaikainen kokemus vastaavien laitosten rakentamisesta. Kattila on vesijäähdytteinen arinakattila, poltto-teholtaan 61 MW, höyryarvot 40 bar, 400 °C. Kattila polttaa jätettä 20 000 kg/h. Toimitukseen sisältyy myös tarvittavat nosturit, tuhkakäsittely-järjestelmä sekä laitoksen automaatiojärjestelmä. Asennustyöt alkavat talvella 2011. Lisätietoja löytyy yhtiön www-sivuilta osoitteesta http://www.hz-inova.com/

Savukaasun puhdistus

Savukaasujen puhdistuslaitteiston on toimittanut ranskalainen LAB S.A. Savukaasujen puhdistus perustuu puolikuivaan menetelmään, jossa kaasut puhdistetaan ruiskuttamalla niihin kalkkia ja aktiivihiiltä. Hiukkaset poistetaan savukaasuista letkusuodattimilla. Lisätietoja löytyy yhtiön www-sivuilta osoitteesta www.cnim.com/hi/act_fumees_lab.htm
 

Turbiini-generaattori

Turbiinin ja generaattorin toimittaja on saksalainen MAN Diesel & Turbo SE. Turbiini on valmistettu yhtiön Hampurin tehtaassa. Lisätietoja löytyy yhtiön www-sivuilta osoitteesta www.mandieselturbo.com

Maanrakennustyöt

Maanrakennustyöt on tehnyt Destia Oy. Maanrakennustöihin ovat kuuluneet pintamaiden ja kivien poistot, kallion louhintatyöt, tiet ja ulkoalueet viemäreineen. Kalliota on louhittu ja murskattu alueelta yhteensä 108.000 tonnia. Lisätietoja löytyy yhtiön www-sivuilta osoitteesta www.destia.fi
 

Betonityöt

Voimalaitoksen betonitöistä on vastannut Lemminkäinen Talo Oy, Länsi-Suomi. Betoniurakka sisälsi koko jätebunkkerirakennuksen, tuhkankäsittelytilat, kattilarakennuksen perustukset, turbiinin perustuksen, savukaasujen käsittelyn perustukset sekä aputilat. Betonia on valettu  noin 19.000 m3. Lisätietoja löytyy yhtiön www-sivuilta osoitteesta www.lemminkainen.fi
 

LVIA- ja sähköjärjestelmät

LVIA- ja sähköurakat on suorittanut Lemminkäinen Talotekniikka Oy. Sopimukseen sisältyivät sekä prosessi- että hallintorakennuksen sähkö-, lämpö-, valaistus-, vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtojärjestelmät. Lisätietoja löytyy yhtiön www-sivuilta osoitteesta www.lemminkainen.fi
 

Terästyöt

Voimalaitosrakennukset teräsurakan on suorittanut Wasacon Oy. Toimitukseen sisältyi julkisivun teräsrakenteet, julkisivupaneelit, ovet, ikkunat, katot ym. Lisätietoja löytyy yhtiön kotisivuilta www.wasacon.fi.

Hallintorakennus

Hallintorakennuksen rakennusurakan on suorittanut Wasacon Oy. Rakennuksessa on toimisto- ja sosiaalitiloja kahdella saunaosastolla, kokoushuoneet sekä auditorio. Rakennuksen laajuus on noin 1000 m2 kahdessa kerroksessa. Lisätietoja löytyy yhtiön kotisivuilta www.wasacon.fi.
 

Konsultti

Projektin pääkonsulttina on toiminut tanskalainen Rambøll Danmark A/S. Rakennussuunnittelun on tehnyt Rambøllin alihankintana vaasalainen Citec Engineering Oy Ab. Lisätietoja löytyy toimittajien www-sivuilta osoitteista www.ramboll.dk ja www.citec.com.
 

Konsultti

Westenergy on julkinen hankintayksikkö ja hankintakonsulttina on toiminut Citec Engineering Oy Ab rakennus-, sähkö, LVI- ja automaatioteknisten hankintojen osalta. Citec Engineering Oy Ab on myös toiminut projektin pääkonsultin alihankkijana. Lisätietoja löytyy yhtiön kotisivuilta www.citec.com.
 

Rahoittajat

Kuntarahoitus            Handelsbanken