Käsittely ja jäännöstuotteet

Laitos on ympäristöystävällinen ja turvallinen

Savukaasut puhdistetaan laitoksessa monivaiheisesti, ja päästöjä tarkkaillaan jatkuvatoimisesti ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Laitoksessa syntyvät jäännöstuotteet käsitellään myöskin asianmukaisella tavalla.

Hallittu poltto varmistaa, että jätteet palavat puhtaasti

Jätteet poltetaan yli tuhannen asteen kuumudessa. Se takaa, että myös heikompilaatuinen jäte palaa puhtaasti. Laitoksen toimintaa valvotaan vuorokauden ympäri ja olosuhteita säädetään niin, että palaminen on puhdasta ja turvallista. Laitoksessa käytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT = Best Available Tecnology). Samanlaisia laitteita käytetään moderneissa jätteenpolttolaitoksissa ympäri Eurooppaa, joten laitteistot edustavat käytössä testattua, luotettavaa tekniikkaa.

Savukaasut puhdistetaan perusteellisesti

Laitoksen savukaasut puhdistetaan monivaiheisesti. Savukaasujen lämpötila pidetään palamisen jälkeen yli 2 sekuntia vähintään 850 asteessa ympäristömyrkkyjen syntymisen estämiseksi. Savukaasuissa olevat typen oksidit (NOx) neutraloidaan ruiskuttamalla savukaasuihin ammoniakkia. Ammoniakin ruiskutusta ohjataan maailman edistyksellisimmällä, tietokoneohjatulla järjestelmällä. Lämpötilamittauksiin ja tietokonemallinnukseen perustuva järjestelmä annostelee ammoniakkia vain sinne, missä sitä tarvitaan. Näin kemikaalia tarvitaan mahdollisimman vähän ja savukaasun ammoniakkijäämät minimoidaan.

Ammoniakin ruiskutuksen jälkeen vielä jäljellä olevat haitalliset yhdisteet sidotaan kalkin ja aktiivihiilen avulla tekstiilisuodattimeen. Etuna on, että puhdistettavaa jätevettä ei synny laitoksessa lainkaan. Savukaasujen koostumusta mitataan ja tarkkaillaan jatkuvatoimisesti. Näin voidaan varmistaa, että ilmaan ei pääse haitallisia aineita. Jatkuva savukaasumittaus ohjaa kattilan toimintaa.

Tiesitkö, että jätevoimaloiden päästöt ovat vain murto-osa perinteisten kivihiiltä tai öljyä käyttävien voimalaitosten päästöistä?

Laitoksessa syntyvä tuhka käsitellään niin, ettei siitä ole haittaa ympäristölle.

Laitoksessa syntyy erilaisia tuhkia.

Pohjakuonaa muodostuu palamisarinalla samaan tapaan kuin tuhkaa kodin tulipesissä. Pohjakuonan koostumus tutkitaan tarkoin, ja sille etsitään hyötykäyttöä. Ennen hyötykäyttökohteen varmistumista pohjakuona sijoitetaan kaatopaikalle.

Kattilatuhkaa syntyy, kun kuumat savukaasut ohjataan kattilan läpi. Tuhkahiukkaset leijuvat kuumassa savukaasussa kattilassa, joka kerää lämmön talteen. Kaasun jäähtyessä tuhkahiukkaset jäävät kiinni kattilan lämmönsiirtopintoihin. Nämä pinnat puhdistetaan säännöllisesti. Irrotettu tuhka sijoitetaan kaatopaikalle kunnes hyötykäyttökohde varmistuu.

Savukaasujen puhdistusjätettä syntyy kaasujen puhdistamisen aikana. Savukaasujen sekaan sumutetaan kalkkia ja aktiivihiiltä. Savukaasuissa olevat haitalliset aineet, muun muassa raskasmetallit, sitoutuvat kalkki- ja aktiivihiilihiukkasiin. Nämä hiukkaset puolestaan tarttuvat kiinni tekstiilisuotimiin, vähän samaan tapaan kuin pölynimurissa. Tämä savukaasunpuhdistusjäte kerätään omaan siiloonsa. Se stabiloidaan sementin avulla ja loppusijoitetaan turvallisesti sellaiselle kaatopaikka-alueelle, joka on erityisesti rakennettu tällaista tuhkaa varten.