Laitos

LAITOS  |  TOIMINTAPERIAATE  |  YMPÄRISTÖVAIKUTUS
 

Jätteenpolttolaitosta tarvitaan

Kaikkea jätettä ei voi kierrättää. Westenergyn laitos muuttaa energiaksi ne jätteet, joita ei voida hyödyntää muulla tavoin.

Laitos täydentää kunnallisen jätehuollon kokonaisuutta. Laitoksen polttoaine on jäte, josta on jo syntypaikassaan lajiteltu pois muuten hyödynnettävät jätteet, kuten lasi, metalli ja keräyspaperi. Kierrätystä, materiaalihyödyntämistä ja vaarallisten jätteiden keräystä ja käsittelyä tarvitaan siis edelleen.

Laitoksessa pystytään tuottamaan energiaa myös sellaisista teollisuuden jätteistä, joille ei aikaisemmin ole ollut taloudellisesti tai teknisesti järkevää hyödyntämistapaa.

Jätebunkkeri


Sähköä ja lämpöä

Vaasan Sähkö Oy käyttää laitoksessa tuotetun höyryn sähkön ja kaukolämmön tuotantoon.

Jätteestä saatavalla energialla Vaasan Sähkö Oy pystyy kattamaan kolmasosan kaukolämpöverkon tarvitsemasta energiamäärästä sekä tuottamaan sähköä noin 7000 kaupunkiasunnon tarpeisiin. Tämä vähentää vastaavasti kivihiilen ja raskaan polttoöljyn tarvetta energiantuotannossa.

 

Jätteenpolttolaitos numeroina

 • Rakennus
  • pituus 160 metriä, vastaa noin yhtä kaupunkikorttelia
  • korkeus 42 metriä, vastaa yli 10-kerroksista asuinkerrostaloa
  • piipun korkeus on 75 metriä, eli kolme metriä Olympiastadionin tornia korkeampi
  • laitoksen pinta-ala 16 000 m2
  • perustuksiin on valettu noin 19 000 m3 betonia, mikä vastaa noin 2000 omakotitalon perustuksiin käytettävää määrää
  • sijoittuu 7 hehtaarin tontille
 • Teknisiä tietoja
  • kokonaishyötysuhde on noin 89 %
  • polttoaineteho 63 MW
  • polttaa noin 23 000 kiloa jätettä tunnissa
  • kattilassa tuotetaan höyryä, jonka lämpötila on 400° C ja paine 40 bar
  • höyry ajetaan turbiiniin, jonka avulla tuotetaan sähköä, sähköteho 13 MWe brutto
  • sekä kaukolämpöä, kaukolämpöteho 40 MWt
  • käyttöaika on noin 8400 tuntia vuodessa
  • tuottaa vuodessa noin 110 GWh sähköä ja 350 GWh kaukolämpöä