Kuljettajan ohjeet

Puhtaan ja kestävän maailman puolustaja

Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Westenergy edistää kiertotalouden ja hiilineutraalin energiantuotannon kehitystä

Pyrimme edistämään kiertotalouden kehitystä ja kehitämme Westenergyn toimintaa jatkuvasti. Visiomme on, että Westenergyn laitos tuottaa hiilineutraalia energiaa 2030-luvun alkuun mennessä. Vision toteuttamiseksi olemme käynnistäneet EnergySampo CCU -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa Westenergyn jäte-energialaitoksen yhteyteen laitoskokonaisuus, jossa laitoksen savukaasuvirrasta talteen otettua hiilidioksidia hyödynnetään nesteytetyn synteettisen metaanin eli LSNG:tä valmistuksessa. Hanke edustaa innovatiivista sektorikytkentää jätteenkäsittelyn, energiahuollon ja kemianteollisuuden välillä.

Lue lisää