Kuljettajan ohjeet

Westenergy

Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Westenergy valmistautuu vuosihuoltoon

Vuosihuolto käynnistyi Westenergyn jäte-energialaitoksessa lauantaina 15. huhtikuuta laitoksen alasajolla. Vuosihuollon aikana laitoksessa tehdään sellaiset huolto-, korjaus- ja tarkastustyöt, joiden toteuttaminen edellyttää laitoksen alasajoa.

Westenergyn jäte-energialaitoksen kahden viikon mittainen vuosihuoltojakso käynnistyy laitoksen alasajolla lauantaina 15. huhtikuuta, ja varsinaiset huoltotyöt päästään aloittamaan sunnuntaina 16. huhtikuuta. Vuosihuollon aikana kaukolämmön tuotannosta vastaavat Vaasan Sähkön ja Vaskiluodon Voiman tuotantoyksiköt. Jätetoimitukset ohjataan uudelle välivarastointialueelle.

 

Vuosihuolto on laitoksella kiireistä aikaa. Vuosihuoltoon osallistuu Westenergyn oman henkilökunnan lisäksi yli 100 henkilöä ja sen aikana laitoksessa tehdään sellaiset huolto-, korjaus- ja tarkastustyöt, joiden toteuttaminen edellyttää laitoksen alasajoa. ”Tänä vuonna laajimpia huoltotöitä ovat arinan ja jätenostureiden huollot sekä savukaasujen puhdistuksessa käytettävien tekstiilisuodattimien vaihto.”, kertoo käyttöinsinööri Petri Suomela.

 

Vuosihuolto on merkittävä osa kunnossapitotoimintaa, jolla luodaan edellytykset laitoksen korkealle käytettävyydelle. Vuonna 2022 laitoksen käytettävyys olikin täydet 100 prosenttia, mikä tarkoittaa, että laitos oli toiminnassa läpi vuoden suunniteltua huoltojaksoa lukuun ottamatta.

 

 

 

 

Lisätiedot:

 

Olli Alhoniemi, toimitusjohtaja

Westenergy Oy

Puh. +358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi