Kuljettajan ohjeet

Westenergy

Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, lämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.

Yleisötilaisuus EnergySampo CCU-hankkeen ympäristövaikutuksista 7.2.2023

Westenergy Oy on toimittanut EnergySampo CCU-hanketta koskien Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) selostuksen synteettisen metaanin valmistuksesta. Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Westenergy Oy:n olemassa olevan jäte-energialaitoksen kiinteistölle. Arviointiselostuksessa tarkastellaan hankkeen eri vaihtoehtojen todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.

 

Synteettisen metaanin valmistuksessa otetaan jäte-energialaitoksen savukaasuvirrasta talteen hiilidioksidia. Talteenotettu hiilidioksidi yhdistetään päästöttömällä tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nesteytetään synteettisen metaanin lopputuotteeksi, käytettäväksi raskaan liikenteen sekä meriliikenteen polttoaineena.

 

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 7.2.2023 klo 17-19 Westenergy Oy:n tiloissa osoitteessa Energiatie 5, 66530 Koivulahti. Ennen tilaisuutta on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

 

Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivuilla www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA.

 

YVA-selostuksen löydät täältä.