Miljö

Westenergys anläggning kan tillvarata energin i avfallet på ett effektiv, säkert och miljövänligt sätt. Samtidigt ersätter anläggningen användningen av stenkol och olja inom fjärrvärmeproduktionen enligt Finlands klimatstrategi.

Anläggningen beaktar framtidens skärpta utsläpps- och effektivitetskrav och kraven på att minska andelen deponerat avfall.

Miljötillstånd och andra dokument

MKB-dokumenter 2008

MKB-dokumenter 2015

 

Sammandragsrapporter

 Från 2015 har sammandragsrapporter publicerats som en del av årsberättelse. Årsberättelser hittar du här.

Restprodukter

Bottenslagg 2012:

Bottenslagg 2013:

Bottenslagg 2014:

Bottenslagg 2015:

Bottenslagg 2016:

Askor:

 

Bekämpning av miljöskador