Ympäristövaikutukset

Jätteen energiahyödyntämisellä on useita positiivisia ympäristövaikutuksia.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät

Jätteen käyttö kaukolämmön ja sähkön tuotannossa korvaa fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja polttoöljyä. Jätteenpoltto  vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 100 000 - 200 000 tonnia vuodessa.

Westenergy, Vaasan Sähkö ja Vaskiluodon Voima voittivat yhdessä Vuoden ilmastoteko 2012 -kilpailun. Yhteistyön tuloksia ovat muun muassa vähentyneet hiilidioksidipäästöt, sillä Vaskiluodon Voiman uuden biomassan kaasutuslaitoksen ja Westenergyn jätteenpolttolaitoksen ansiosta Suomen hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 1 %. Tällä on sekä paikallisesti että valtakunnallisesti merkittävä vaikutus.  Kaatopaikkojen tarve vähenee

Jätteistä lähes 90 % voidaan hyödyntää jätteenpolttolaitoksessa. Se tarkoittaa, että kaatopaikoille päätyy laitoksen ansiosta vain hyvin pieni määrä jätettä aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Vuonna 2016 voimaan astuvan kaatopaikkakiellon myötä Suomessa otetaan käyttöön uusia jätteenpolttolaitoksia, joten kaatopaikkasijoitus tulee merkittävästi vähenemään Suomessa lähivuosina.

Metaanipäästöt vähenevät

Kun jätteen sijoittaminen kaatopaikalle vähenee, myös ilmakehälle haitalliset metaanipäästöt vähenevät. Metaani on yli 20 kertaa haitallisempaa ilmakehälle kuin hiilidioksidi.

Jätteiden kierrätys lisääntyy

Useiden tutkimusten mukaan jätteiden kierrätys tehostuu, kun kierrätyskelvottomat jätteet voidaan hyödyntää energiana, eli jätteiden kierrätys ja energiahyödyntäminen kulkevat usein käsi kädessä.